इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना

0

सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांचा राज्य शासनातील विविध विभागाशी दैनंदिन संबंध येत असतो. दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे तसेच प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत ‘शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ’ च्या शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची माहिती. या योजनेचा लाभ घेऊन इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी/विद्यार्थीनींना शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करता येईल. योजनेसाठी आजच अर्ज करा.

उद्देश : राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेले इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थी/ विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणाकरीता बँकेमार्फत उपलब्ध शैक्षणिक कर्ज रक्कमेवरील १२ % च्या मर्यादित व्याजाचा परतावा करणे.

तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीकोनातून त्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.

असे आहे योजनेचे स्वरुप :

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी / विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणासाठी बँकेकडून खालील प्रमाणे कर्ज मर्यादित वितरीत केलेल्या रक्कमेवर कमाल १२% व्याज दरापर्यंत व्याज परतावा अदा करण्यात येईल.

 • राज्यातंर्गत अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. १०.०० लाख.
 • देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. १०.०० लक्ष.
 • परदेशी अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. २०.०० लक्ष.

अभ्यासक्रम :

        अ. राज्यांतर्गत अभ्यासक्रमः  केंद्रीय परिषद कृषी विद्यापीठ परिषद, शासकीय अनुदानित व खाजगी मान्यताप्राप्त (नॅक मानांकन प्राप्त) शैक्षणिक संस्थेत अभ्यासक्रमासाठी शासनमान्य सामाईक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व त्यानुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी.

     ब. देशांतर्गत अभ्यासक्रमः देशातील नामांकित संस्थेत प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी पात्र असतील.

  क. परदेशी अभ्यासक्रमासाठी : QS (Quacquarelli Symonds) च्या रॅकिंग/गुणवत्ता, पात्रता परीक्षा जीआरई, टोफेल उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी.

१. आरोग्य विज्ञान : एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बी.फार्म व संबंधीत विषयातील सर्व पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम.

२. अभियात्रिकी : बीई  सर्व शाखा, बी.टेक्  सर्व शाखा, बी.आर्च व संबंधित विषयातील सर्व पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम.

३. व्यवसायिक व व्यवस्थापन : विधी पदवी, फॅशन टेक्नॉलॉजी, हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग पदवी, व्यवस्थापन पदवी (एमबीए), एमसीए व संबंधित विषयातील सर्व पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम.

५. कृषी, अन्नप्रक्रिया व पशुविज्ञान अभ्यासक्रम : अॅनिमल अँड फिशरी सायन्स, बी.टेक, बीव्हीएससी, बीएसई (कृषी व दुग्ध विज्ञान) व संबंधीत विषयातील सर्व पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम.

अत्यावश्यक कागदपत्रे:

अर्जदाराचा इतर मागास प्रवर्गातील जातीचा दाखला,

 • उत्पन्नाचा दाखला (रु. ८.०० लक्ष पर्यंत),
 • महाराष्ट्राचा रहिवाशी दाखला,
 • अर्जदाराचा व अर्जदाराचे पालक यांचे आधार कार्ड
 • ज्या अभ्यासक्रमाकरीता शैक्षणिक कर्ज आवश्यक आहे त्या अभ्यासक्रमासाठीची पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची गुणपत्रिका (किमान ६०% गुणासह उत्तीर्ण)
 • अर्जदार व अर्जदाराचे पालक यांचे पासपोर्ट आकारातील फोटो,
 • अर्जदाराचा जन्माचा / वयाचा दाखला (वय १७ ते ३० वर्ष),
 • शैक्षणिक शुल्क संबंधित पत्र – शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्कमाफी पात्रतेबाबतचे प्रमाणपत्र,
 • मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रवेश घेतल्याचा पुरावा,
 • आधार संलग्न बँक खाते पुरावा, इतर आवश्यक पुरावे.

इथे करा संपर्क

अर्ज नोंदणीसाठी महामंडळाची वेबसाईट- www.msobcfdc.org

पत्ता : एमएमआरडीए बिल्डींग, ए-१.रु. नं. ७, सिद्धार्थ नगर, शिवसेना शाखेजवळ, कोपरी, ठाणे (पूर्व) ४००६०३, संपर्क क्रमांक : ८८७९९४५०८०/ ९३२०२०२०३३ / ८७६७८५८०४५.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here